Projekty unijne


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego CNC Świdnik Sp. z o.o. poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez kompleksową modernizację energetyczną hali produkcyjnej.

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują następujące prace: modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i bram w budynku, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej OZE.

Planowane efekty:
Realizacja kompleksowej modernizacji energetycznej hali produkcyjnej umożliwi osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o ponad 60% (oszczędności energii cieplnej i elektrycznej; produkcja energii elektrycznej z nowej instalacji OZE) oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) i zmniejszenie emisji PM-10.

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zapewni realizację celów ekonomicznych – redukcję kosztów. Jednocześnie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów środowiska oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

 

Wartość projektu: 1 287 848, 84 PLN
Wartość dofinansowania: 680 570,52 PLN